MUDr. Mária Rakúsová

Špecialista na estetickú a anti-agingovú medicínu

Uznávaná a kvalifikovaná lekárka dermatológie a odborník korektívnej, estetickej a anti-agingovej medicíny. Je členkou Českej lekárskej komory, Spoločnosti estetickej dermatovenerológie a kozmetiky, European Academy of Dermatology and Venereology, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, Spoločnosti alergológie a klinickej imunológie, Spolku slovenských lekárov, Českej dermatovenerologickej spoločnosti JEP, Spoločnosti pre korektívnu dermatológiu a kozmetológiu a Spoločnosti pre využitie laseru v medicíne ČLS JEP. V súčasnej dobe pracuje ako lekárka dermatológie na Klinike YES VISAGE.

  • Vyštudovala všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave, v priebehu štúdia prešla zahraničnými odbornými stážami v Libanone, na Taiwane a v Tunisku.

  • Je certifikovaným odborníkom s plným rozsahom služieb a portfóliom výkonov ako aplikácia injekčných dermálnych výplní, aplikácia mezonití a niťových liftingov, mezoterapií, plazmaterapií, výkonov chemického peelingu, injekčných lipolýz a práce s laserom. Získala ocenenie Excellent Case Presentation a Academic excellence v rámci dermatologickej konferencie v Salzburgu, nespočetné množstvo certifikátov v odbore estetickej medicíny, pravidelne sa zúčastňuje sympózií, workshopov a kongresov v oblasti dermatovenerológie i korektívnej dermatológie u nás i v zahraničí.

  • Prvú prax získala na Kožnej klinike v Bratislave a po atestácii z dermatovenerológie získala bohatú odbornú prax na Dermatovenerologickej klinike LF UK a UN Bratislava, kde tiež prednášala študentom v slovenskom

    a anglickom jazyku. Tu sa tiež venovala publikačnej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti v oblasti alergológie. Ďalšie skúsenosti nadobudla na významných bratislavských a pražských súkromných klinikách.

Špecializácia