MUDr. Věra Šatánková

Plastický a estetický chirurg

Vysoko skúsená lekárka s atestáciou zo všeobecnej a plastickej chirurgie. Je členkou organizácií ASPS – American Society of Plastic Surgeons, AMA – American Medical Association, Allergan Academy, ABA – American Burns Association, EBA – European Burns Association, ČĽK – Česká lekárska komora, ČLS JEP – Česká lekárska spoločnosť J.E. Purkyňa, Česká spoločnosť plastickej chirurgie, Česká spoločnosť estetickej chirurgie, Česká spoločnosť popáleninovej medicíny, IPRAS – International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, ISAPS – International Society of Aesthetic Plastic Surgery, IFATS – International Federation for Adipose Therapeutics and Science, WPS Women Plastic Surgeons - USA.

  • Promovala na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Atestovala najprv zo všeobecnej a neskôr aj z plastickej chirurgie. Svoje praktické skúsenosti v odbore plastickej a estetickej chirurgie získavala ako v štátnych zariadeniach, tak na vyhlásených súkromných klinikách a tiež na 3. Lekárskej Fakulte Karlovej Univerzity – Klinike plastickej chirurgie a popálenín, kde pôsobila aj ako odborný asistent pri výučbe študentov. V rámci profesijného vzdelávania sa zúčastnila aj mnohých významných zahraničných stáží, napríklad v Klinik am Kurpark, Bad Nauheim, Frankfurt (Nemecko), v University Hospital, Amsterdam (Holandsko) a predovšetkým v USA, kde v Montefiori Hospital, New York, University Hospital, Washington DC, Belle Age Private Clinic Washington DC a New York Plastic Surgery Medical Group. Tiež sa venovala vedeckej činnosti na univerzitách v Kalifornii a Illinois.

  • Je štyrikrát v rade ocenená klientmi ako najlepší chirurg v operáciách tváre. V USA získala Ocenenie za výnimočné schopnosti v medicíne.

  • Je držiteľkou týchto certifikátov a osvedčení: Osvedčenie pre aplikáciu invazívnych laserov v dermatológii a plastickej chirurgii, Osvedčenie pre použitie výplňových materiálov, Osvedčenie pre použitie Mentor Contour profile Gél pri operáciách prsníkov, Osvedčenie pre použitie McGhan/Natrelle biodimensionálnych prsných implantátov, Osvedčenie pre použitie Motiva, Osvedčenie pre použitie prsných implantátov Polytech, B-Lite, Osvedčenie pre vykonávanie endoskopických operácií v plastickej chirurgii, Osvedčenie pre aplikáciu Aptos a Silhouette liftingové nite, Osvedčenie pre využitie Vaser liposukčných metód a prenosu tuku, USA, Osvedčenie pre využitie Body jet EVO liposukčných metód a prenosu tuku, Osvedčenie pre aplikáciu Endotine, Osvedčenie pre aplikáciu plazmaterapie, Osvedčenie pre aplikáciu mezoterapie, Osvedčenie pre aplikáciu výplní.

    Zaoberá sa tiež odbornou publikáciou ako autor a spoluautor z oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie a popálenín. Venuje sa tiež prednáškovej činnosti na odborných sympóziách, a v minulosti aj výskumu a výučbe študentov 3.LF UK.