MUDr. Silvia Adámková

Angiológ a špecialista preventívnej medicíny

Skúsená lekárka s atestáciou z angiológie a internej medicíny s ultrazvukovou diagnostickou praxou ako žilových, tak tepnových porúch.

  • Promovala na I. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v odbore všeobecné lekárstvo.

  • Má atestáciu z vnútorného lekárstva a nadstavbovú atestáciu z angiológie. Absolvovala rad certifikovaných ultrazvukových kurzov zameraných predovšetkým na komplexné vyšetrenie cievneho systému a echokardiografiu.

  • Po ukončení štúdia pracovala na I. internej klinike Fakultnej Thomayerovej nemocnice a v Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve, kde mala klinickú, pedagogickú a zároveň vedeckú činnosť vrátane aktívnej účasti na zahraničných i domácich kongresoch. Aktívne sa tu venovala aj bohatej publikačnej činnosti.

    Súbežne sa už niekoľko rokov venuje školeniu sestier, kedy ročne pripravuje a prednáša niekoľko desiatok prednášok v programe celoživotného vzdelávania zdravotných sestier.

    Po mnohých pracovných skúsenostiach v rade popredných pražských angiologických ambulancií teraz pôsobí na klinike Transplantačnej chirurgie IKEM v Prahe, kde pracuje ako angiológ. Na Klinike YES VISAGE sa venuje preventívnym vyšetreniam kardiovaskulárneho systému a cievnym angiologickým vyšetreniam.

Špecializácia