MUDr. Peter Žiak, PhD., MPH

Plastický chirurg

Vysoko uznávaný atestovaný plastický chirurg s viac ako 20 ročnou praxou doma a v zahraničí, špecialista estetickej plastickej chirurgie so zameraním na estetické operácie prsníkov, tváre, nosa, brucha, liposukciu a lipotransfer.

Počas svojej viac ako dvadsaťročnej praxi si vďaka skvelým výsledkom získal dôveru tisícov klientov. Vďaka medzinárodným skúsenostiam a profesionálnemu prístupu je tiež vyhľadávaným chirurgom zahraničnej klientely.

V súčasnosti pracuje ako plastický chirurg na Klinike YES VISAGE.

  • Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2003 atestoval z chirurgie I. stupňa na Slovenskej zdravotníckej univerzite a v roku 2008 potom na rovnakej univerzite aj z plastickej chirurgie. V roku 2012 dokončil svoje doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave.

  • V rokoch 2005-2013 pracoval na Klinike plastickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde v roku 2008 získal atestáciu z plastickej chirurgie. V rokoch 2008-2013 bol zároveň pedagógom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, počas tohto pôsobenia získal doktorandský titul PhD. V rokoch 2013-2016 bol Krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR v špecializačnom odbore plastická chirurgia pre Bratislavský kraj.

    Od roku 2013 do súčasnosti pracoval ako plastický chirurg a ako odborný garant na najlepších súkromných slovenských klinikách.

    Absolvoval školiace pobyty v Miami Breast Center (Key Biscane, USA), na International Academy of Penoplasty (Miláno, Taliansko), v Aesthetical Medical Center 2 (Ghent, Belgicko) a na Klinike plastickej a estetickej chirurgie Fakultnej nemocnice u sv. Anny (Brno, ČR).

    Aktívne sa zúčastňuje tuzemských aj zahraničných vzdelávacích aktivít v oblasti estetickej medicíny. Vďaka medzinárodným skúsenostiam a profesionálnemu prístupu je vyhľadávaným chirurgom aj zahraničnej klientely.

    Je členom Medzinárodnej spoločnosti estetickej plastickej chirurgie (ISAPS), Európskej spoločnosti pre plastickú, estetickú a rekonštrukčnú chirurgiu (ESPRAS), Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie (SSPECH), Českej spoločnosti plastickej chirurgie (ČSPCH), Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Českej lekárskej komory (ČLK).