MUDr. Pavel Boček

Špecialista preventívnej medicíny

MUDr. Pavel Boček je teda odborníkom nielen v otázkach estetickej a korektívnej medicíny, ale v duchu krásy podloženej zdravím MUDr. Pavel Boček taktiež zaisťuje preventívnu medicínu na klinike YES VISAGE. Nielen, že s vami preberie výsledky preventívnych testov, ale poradí aj v otázkach vašej prevencie doma, na základe výsledkov môže odporučiť ďalšie vyšetrenie preventívneho charakteru vzhľadom k veku a pohlaviu, prediskutuje či prekonzultuje riziká a choroby i onkologické otázky, či odporučí podľa charakteru vašich problémov následný diagnostický, či terapeutický postup.

  • Absolvoval Fakultu lekárstva Karlovej univerzity v roku 1985.

  • Po ukončení fakulty nastúpil na renomované pracovisko Kliniky detskej onkológie FN Motol. V tomto období MUDr. Pavel Boček ošetroval ťažko choré deti na oddelení ambulancie, či na transplantačnej jednotke. V roku 1998 sa kvalifikoval na štipendijný pobyt v USA usporiadaný americkou vládou – Fulbright Fellowship na University od Minnesota.

    Na University of Minnesota sa ďalej zaoberal problematikou onkologickou, ale tiež pohotovostnou medicínou a problematikou a novinkami v estetickej a korektívnej medicíne. Výrazne sa angažoval tiež v otázkach správnej, vecnej a ľudskej komunikácie s pacientmi. V tej dobe zahájil aj svoju širokú činnosť na poli charitatívnom. Dodnes sa aktívne venuje občianskemu združeniu Sluneční paprsek, ktoré sa venuje deťom s onkologickými, či inými závažnými ochoreniami a deťom z detských domovov a usporadúva pre ne ozdravné pobyty u nás i v zahraničí.

    Po návrate do Českej republiky sa MUDr. Boček vrátil do FN Motol, kde je uznávaným špecialistom a odborníkom dodnes.

    Súbežne tiež pracuje pre organizácie, ktoré zastrešujú nadštandardný zdravotnícky servis pre zahraničných turistov, hercov a významné osobnosti pri návšteve v Českej republike. MUDr. Pavel Boček tak ošetroval napríklad aj Brucea Willisa, Susan Sarandon či Heidi Klum, ale je tiež vyhľadávaným odborným konzultantom estetickej medicíny medzi poprednými českými podnikateľmi, politikmi a známymi českými osobnosťami.

Špecializácia