MUDr. Monika Trnová Chudárková

Cievna špecialistka

Oceňovaná a uznávaná lekárka orientovaná na cievne ochorenia s bohatou praxou u nás aj v zahraničí.

  • Vyštudovala Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Prvé pracovné skúsenosti získala ako sekundárna lekárka chirurgického, traumatologického a ortopedického oddelenia nemocnice Přerov a neskôr ako sekundárna lekárka chirurgického oddelenia nemocnice Kyjov so špecializáciou na všeobecnú a cievnu chirurgiu. Od roku 2013 pôsobí aj ako asistent II. chirurgické klinicky FNUSA Brno.

  • V roku 2021 atestovala z odboru cievnej chirurgie. V rámci sebavzdelávania prešla mnohými odbornými stážami u nás aj v zahraničí, z ktorých môžeme vymenovať napr. zahraničný pobyt v rámci Erazmu na Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, kde spolupracovala s oddelením plastickej chirurgie a asistovala pri operáciách, prevažne išlo o mikrochiruegické laloky DIEP. Pravidelne sa zúčastňuje mnohých kurzov, stáží a kongresov z odborov cievnej, plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie.

    Momentálne je taktiež lekárkou a cievnou špecialistkou na Klinike YES VISAGE.

Špecializácia