MUDr. Marek Šlais

Cievny špecialista

Oceňovaný a uznávaný lekár orientovaný na cievne ochorenia s bohatou praxou u nás aj v zahraničí. Je certifikovaným školiteľom v moderných technikách liečby kŕčových žíl a má za sebou viac ako 3000 ambulantných laserových operácií.

  • Vyštudoval 1. lekársku fakultu Karlovej Univerzity, neskôr atestoval v odbore chirurgie a cievnej chirurgie a podstúpil tréning v odbore kardiochirurgie. V rámci sebavzdelávania prešiel mnohými odbornými stážami u nás aj v zahraničí, z ktorých môžeme menovať napr. odbornú stáž na Oddelení kardiovaskulárnej chirurgie v Texas Medical Centre (Houston, USA), v Malmö University Hospital (Švédsko) či odbornú stáž na Oddelení plastickej chirurgie Federal University of Santa Catarina (Brazília).

  • Oceňovaný a uznávaný lekár orientovaný na cievne ochorenia s bohatou praxou u nás aj v zahraničí. Je certifikovaným školiteľom v moderných technikách liečby kŕčových žíl a má za sebou viac ako 3000 ambulantných laserových operácií.

  • Prvé skúsenosti v odbore cievnej chirurgie a kardiochirurgie získal na II. chirurgickej klinike kardiovaskulárnej chirurgie VFN a 1.LF UK Praha. Potom pokračoval na Oddelení cievnej chirurgie v Nemocnici Na Homolke, kde sa venoval komplexnej liečbe cievnych ochorení a rádiofrekvenčnej ablácii kŕčových žíl. Ďalšie profesijné skúsenosti získal na Klinike kardiovaskulárnej chirurgie FN Motol, ako lekár špecialista v odbore cievnej chirurgie, a tiež na vynikajúcich súkromných klinikách v Prahe. Je držiteľom významných certifikátov, napr. certifikátu pre VNUS ClosureFast – rádiofrekvenčná technika ablácie varikóznych žíl pod ultrazvukovou kontrolou, certifikátu pre VenaSeal metódu lepenia žíl či certifikátu z kurzu Micro-sclerotherapy Training Course – sklerotizácia žiliek-metličiek a retikulárních žil. Dlhodobo sa venuje odbornému školeniu kolegov v oblasti skleroterapie a laserových operácií žíl.

    Za jeho prácou a projektmi stojí aj bohatá publikačná a editorská činnosť. Je autorom mnohých prednášok a článkov v domácich aj zahraničných odborných časopisoch, je spoluautorom českých odborných odporúčaní v oblasti cievnej chirugie. Je členom Českej spoločnosti kardiovaskulárnej chirurgie ČLS JEP a Českej angiologickej spoločnosti.

Marek Slais

Špecializácia