MUDr. Lucie Vaněčková

Plastický chirurg

Vysoko skúsená lekárka s atestáciou z plastickej chirurgie. Je členkou Českej lekárskej komory, Českej spoločnosti plastickej chirurgie ČLS JEP a Českej spoločnosti chirurgie ruky ČLS JEP.

  • Promovala na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity.

  • Okrem odboru plastickej chirurgie je tiež plne certifikovaným odborníkom na aplikáciu kvalitných výplňových materiálov na báze kyseliny hyalurónovej a botulotoxínu.

  • Svoje prvé skúsenosti získala na chirurgickom oddelení Nemocnice v Kutnej hore a potom na chirurgicko-traumatickom oddelení Nemocnice Šternberk a na oddelení plastickej chirurgie vo FN Olomouc. Ďalšie praktické skúsenosti v plastickej chirurgii získala vo vyhlásených súkromných klinikách v Prahe a niekoľkoročným pôsobením vo Fakultnej Nemocnici Bulovka na Klinike plastickej chirurgie, kde bola okrem zákrokov plastickej chirurgie odborníčkou aj na rekonštrukčné operácie a tiež napr. na chirurgiu ruky.

    Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných kongresov a seminárov v odbore plastickej a estetickej chirurgie.

Špecializácia