MUDr. Lubor Mrňa

Plastický chirurg

Vysoko skúsený atestovaný plastický chirurg a člen Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně v obore plastická chirurgia. Venuje sa celému spektru plastických a estetických operácií.

Venuje sa tiež prednáškovej a publikačnej činnosti v obore chirurgie a plastickej chirurgie.

V súčasnej dobe je členom tímu Kliniky YES VISAGE, kde pôsobí ako skúsený plastický chirurg.

  • Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Prvé praktické skúsenosti získal na chirurgickom oddelení v Nemocnici Valašské Meziříčí, potom na oddelení plastickej chirurgie Chirurgickej kliniky FN Motol. Od roku 2015 pôsobil ako odborný asistent na 2. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej a po dvoch rokoch ako lekár na Klinike plastickej chirurgie vo Fakultnej nemocnici Kráľovskej Vinohrady v Prahe, a zároveň ako odborný asistent na 3. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Medzi významné pôsobiská patria tiež Ústav chirurgie ruky a plastickej chirurgie vo Vysokom nad Jizerou, či Klinike plastickej a estetickej chirurgie vo Fakultnej nemocnici u sv. Anny v Brne. Do jeho bohatého portfólia patrí tiež prax na významných pražských súkromných klinikách.

  • Svoje praktické zručnosti získaval tiež na domácich aj medzinárodných stážach a workshopoch a v rámci sebavzdelávania sa pravidelne zúčastňuje tuzemských aj zahraničných seminárov, workshopov a vedeckých kongresov z oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie.