MUDr. Jozef Fedeleš, Ph.D.

Plastický chirurg

Vysoko skúsený atestovaný plastický chirurg so špecializáciou na oblasť plastickej a rekonštrukčnej chirurgie s plným rozsahom chirurgických zákrokov a ich súčastných modifikácií používaných v EÚ a špecializáciou na chirurgiu ruky s operačnou praxou u nás aj v zahraničí. 

Je členom mnohých medzinárodných spoločností ako je Medzinárodná spoločnosť pre plastickú a estetickú chirurgiu ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), Medzinárodná spoločnosť pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú medicínu IPRAS (International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Society), európskej spoločnosti ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) rovnako ako Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie SSPECH, Slovenskej asociácie pre rozštepy SAPRO a Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky SSCR.

  • Vyštudoval Univerzitu Komenského v Bratislave na Lekárskej fakulte je taktiež držiteľom Ph.D. v obore chirurgie.

  • Okrem oboru plastickej chirurgie je tiež certifikovaný pre aplikáciu kvalitných výplňových materiálov na báze kyseliny hyalurónovej v estetickej medicíne.

  • Pôsobil na II. Chirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje na Klinikách plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzite v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Tam tiež pracuje na oddelení chirurgie ruky. Svoje praktické skúsenosti v estetickej plastickej chirurgií získal tiež na súkromných klinikách v Bratislave. Okrem univerzitných nemocníc tiež súbežne pôsobí ako plastický chirurg na Klinike YES VISAGE.

    Medzi jeho významné stáže patrí Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie Masarykovej univerzity v Brne a centrum estetickej chirurgie Coupure Centrum voor Plastische Chirurgie E:MC2 v Gentu v Belgicku.

    Aktívne sa zúčastňuje tuzemských aj zahraničných seminárov, workshopov a vedeckých kongresov z oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie, chirurgie ruky, rovnako ako z oblasti estetickej a korektívnej dermatológie. Ďalej sa venuje tiež publikačnej činnosti na tému rekonštrukčnej chirurgie.