MUDr. Jiří Tomečka

Plastický chirurg

Je zkušený atestovaný plastický chirurg. Věnuje se celému spektru plastických a estetických operací, jako jsou plastické operace prsou, abdominoplastiky, liposukce či plastické operace víček.

Je členem profesní organizace Česká lékařská komora, Společnosti chirurgie ruky, České společnosti plastické chirurgie, Společnosti popáleninové medicíny, Společnosti estetické plastické chirurgie, Společnosti pro využití laseru, Mezinárodní společnosti IPRAS a Mezinárodní společnosti ESPRAS.

V současné době je členem týmu Kliniky YES VISAGE, kde působí jako zkušený plastický chirurg.

  • Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně a poté atestoval z oboru chirurgie a plastické chirurgie.

  • Získal Osvědčení k výkonu funkce odborného garanta pro obor: Plastická chirurgie, Osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře pro obor: Plastická chirurgie, Osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce nestátního ambulantního i lůžkového zařízení, Licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru plastická chirurgie. Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.

  • Kariéru lékaře začal na Klinice Plastické a estetické chirurgie v Brně a zároveň mezi roky 1989 a 1990 absolvoval před atestační stáž v Úrazové nemocnici Brno. Od roku 2000 působil 15 let v nemocnici Břeclav v soukromé praxi a také jako konzultant pro Plastickou a estetickou chirurgii.

    Od roku 1991 až dosud působí na Klinice popálenin a plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno, kde pracoval jako lékař a vedoucí lékař JIP Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno.

    Posledních téměř dvacet let pracuje také na významných soukromých klinikách v Brně.

     Své dovednosti získával také na mnoha stážích a workshopech a v rámci sebevzdělávání se pravidelně účastní tuzemských i zahraničních seminářů, workshopů a vědeckých kongresů.