MUDr. Jana Nováková

Gynekologička/špecialistka na estetickú gynekológiu

Skúsená lekárka v odbore gynekológie a pôrodníctva so skúsenosťami s drobnými neinvazívnymi výkonmi aj s veľkými operačnými zákrokmi u nás aj v zahraničí. Teraz na Klinike YES VISAGE pracuje ako špecialistka na estetickú gynekológiu.

  • Všeobecné lekárstvo vyštudovala na 1. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a roku 2022 atestovala v odbore gynekológie a pôrodníctva. V rámci sebavzdelávania sa aktívne zúčastňuje domácich i zahraničných kongresov, seminárov, workshopov pre profesionálov z odboru gynekológie, pôrodníctva a tiež estetickej gynekológie.

  • Ako atestovaná lekárka v odbore gynekológie pôrodníctva má prax v plnej šírke odboru. Za svoju kariéru prešla renomovanými pražskými klinikami, kde sa jej hlavná špecializácia vyprofilovala na superkonziliárne vyšetrenie v detskej gynekológii pre Českú republiku. Jedným z jej odborných záujmov je oblasť humanitárnej starostlivosti v rozvojových krajinách. Sama absolvovala mesačnú misiu v Keni, kde viedla prevádzku nielen gynekologickej časti nemocnice, ale aj starostlivosť praktického lekára či chirurgie. Momentálne sa intenzívne venuje rozvíjaniu odboru estetickej gynekológie v Českej republike. Je členkou Českej lekárskej komory.

Špecializácia