MUDr. Jana Krabcová, Ph.D.

Dermatologička a anti-agingová špecialistka

Uznávaná dermatologička so zameraním na skríning a diferenciálnu diagnostiku pigmentových névov.

V súčasnej dobe pôsobí ako dermatologička na Klinike YES VISAGE.

  • Absolvovala 3. lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. Atestovala z dermatovenerológie na Univerzite Palackého v Olomouci. Pred absolutóriom získavala skúsenosti na III. internej klinike Všeobecnej fakultnej nemocnice, Ústavu hematológie a krvnej transfúzie, transplantačnej chirurgii v IKEM a na plastickej chirurgii Nemocnice na Bulovce.

  • Po absolutóriu pracovala ako lekárka na dermatovenerologickej klinike Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady, pôsobila ako vedecký pracovník na 3. lekárskej fakulte a vyučovala medikov v odbore dermatovenerológie. Skúsenosti čerpala aj v súkromnom sektore v odbore dermatovenerológie. V rámci melanómovej ambulancie sa špecializovala na liečbu melanómových a nemelanómových kožných nádorov a pôsobila ako dermatochirurg.

    V rámci špecializačného vzdelávania prešla aj úspešnými zahraničnými klinikami, University of Colorado, Anschutz medical campus, Dermatology clinic, v Denveri v USA a na Ludwig Maximilians-Universität (LMU), Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, v Mníchove v Nemecku, kde taktiež započala svoju vedeckú a publikačnú činnosť. Vďaka týmto aktivitám a zahraničným skúsenostiam ukončila postgraduálne štúdium a získala titul Ph.D.

    V rámci celoživotného sebavzdelávania sa aktívne účastní tuzemských i zahraničných kongresov, seminárov či workshopov v odbore dermatovenerológie a korektívnej a estetickej dermatológie. Je členkou Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně a Českej dermatovenerologickej spoločnosti.