MUDr. Jan Hanka

Psychiater

Uznávaný psychiater s bohatou českou aj zahraničnou praxou. Je členom Českej lekárskej komory, Britskej lekárskej komory, Českej psychiatrickej spoločnosti J. E. Purkyne, Českej neuropsychofarmakologickej spoločnosti a Českej psychedelickej spoločnosti.

Špecializuje sa na postavenie ženy v súčasnom svete, jej role, problematika či vyhorenie ženy v práci, v rodine, vo vzťahu, depresie, stavy psychiky v čase tehotenstva či po pôrode a ďalšie ženské témy.

Intenzívne sa venuje aj publikačnej činnosti, je autorom a spoluautorom mnohých článkov a publikácií u nás aj v zahraničí z odboru psychiatrie a psychofarmakológie.

Teraz pracuje ako psychiater na Klinike YES VISAGE.

  • Promoval na 2. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, roku 2010 atestoval z psychiatrie. Medzi rokmi 2009 a 2013 absolvoval postgraduálny psychoterapeutický výcvik v KBT (kognitívne behaviorálna terapia) Inštitútu vedený MUDr. Zbytovským.

  • Medzi jeho zásadné pôsobisko patrí Psychiatrická liečebňa Havlíčkov Brod, kde získal prvé skúsenosti ako sekundárny lekár, v Psychiatrickej ambulancii pre dospelých v Mestskej nemocnici Čáslav pracoval ako ambulantný psychiater av Psychiatrickom centre v Prahe (teraz NUDZ Klecany) najskôr ako lekár ambulancií. K jeho skúsenostiam patrí aj zahraničná prax v Priory Bristol, kde pracoval ako Resident Medical Officer. Na 3. lekárskej fakulte pôsobil ako Lektor asistent na Katedre psychiatrie a psychológie a od roku 2013 do súčasnosti na rovnakom mieste ako Odborný asistent.

    Od roku 2010 sa venuje tiež prednáškovej činnosti a výučbe medikov 3. lekárskej fakulty UK, vrátane seminárov, praktík a prednášok v českom a anglickom jazyku na tému úzkostné poruchy a ich liečba, neurobiológia schizofrénie, psychoterapia, hodnotenie psychických porúch a behaviorálna porucha. Od roku 2012 štyrikrát ročne vedie seminár Prevencia návykových chorôb v rámci predatestačnej prípravy lekárov a od roku 2015 dvakrát ročne seminár Psychické choroby v gravidite, psychofarmaká v gravidite a laktácii. Ďalej prednáša na tému psychofarmaká, anxiolytiká, antidepresíva a antipsychotiká.

Špecializácia