MUDr. Jan Bafrnec

Špecialista na laserovú liposukciu, cievny chirurg

Vysoko skúsený cievny chirurg a špecialista na moderné liposukčné techniky a konturáciu tela.

Aktívne sa zúčastňuje tuzemských i zahraničných seminárov, workshopov a kongresov z oblasti estetickej medicíny.

V súčasnej dobe pôsobí ako špecialista na najmodernejšiu laserovú liposukciu na Klinike YES VISAGE.

  • Vyštudoval všeobecné lekárstvo na Karlovej Univerzite a neskôr atestoval z odboru chirurgie a cievnej chirurgie a vo svojej praxi sa zameral na onkovaskulárnu chirurgiu a laparoskopiu.

  • Svoje prvé skúsenosti lekára získaval od roku 2007, kedy pôsobil na oddelení chirurgie v okresnej nemocnici v Lounoch, potom rok na transplantačnej chirurgii v IKEMe a od roku 2011 takmer jedenásť rokov pracoval na Chirurgickej klinike Fakultnej Nemocnice Kráľovske Vinohrady (FNKV). V posledných desiatich rokoch sa súčasne zameriava na jednodennú laparoskopickú chirurgiu na mnohých významných súkromných pracoviskách a klinikách, kde s kolegami úspešne odoperoval stovky pacientov. Od roku 2012 je tiež reprezentačným lekárom vo Futbalovej asociácii Českej republiky. Naďalej pracuje ako odborný asistent na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej a tiež ako lekár na Chirurgickej klinike vo FNKV.

    Ako výskumný lekár sa od roku 2008 venoval klinickým štúdiám nových liekov a jeho pedagogická činnosť zahŕňa pôsobenie na I. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.