MUDr. Hana Kacerovská, CSc.

Odborník na diagnostiku chorob prsu

Zkušená lékařka se zaměřením na diagnostiku chorob prsu.

V rámci vyšetření prsu a preventivních vyšetření nyní pracuje také na Klinice YES VISAGE.

  • Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze s atestací I. a II. stupně.

  • Po promoci pracovala ve výzkumu protinádorových léků ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v úzké vazbě na Onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Získala stipendium francouzské vlády, díky kterému působila na stáži v Paříži v Nemocnici Paul Brousse a v Institutu kancerologie a imunogenetiky prof. G. Mathého ve Villejuif, kde se věnovala jak experimentální, tak i klinické onkologii.

    V současnosti pracuje na Radiologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako lékař specialista. Zde získala také bohaté zkušenosti v oblasti obecné radiologie, tedy široké palety zobrazovacích metod v medicině. Již od prvních let práce ve Všeobecné fakultní nemocnici se zaměřovala na diagnostiku chorob prsu včetně invazivních postupů, biopsií a předoperačního zaměřování ověřených patologických lézí.

    Pravidelně se účastní přednášek, konferencí, sympozií s problematikou zobrazovacích metod a diagnostiky nemocí prsů a to jak doma, tak i v zahraničí. Je členkou interdisciplinárního mammárního kolektivu lékařů ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Špecializácia