MUDr. Gabriel Šlárko

Plastický chirurg

Skúsený a uznávaný lekár s atestáciou v obore plastickej chirurgie s medzinárodnou praxou. Je členom Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej spoločnosti Plastickej a Estetickej chirurgie (SSPECH) a Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky (SSCHR). Venuje sa celej škále plastických a estetických operácií (napríklad operácia vrodených chýb, chirurgia a mikrochirurgia ruky).

  • Promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. Do bohatej praxe MUDr. Gabriela Šlárka patrí tiež úspešné absolvovanie mnoho stáží, kurzov, kongresov a workshopov. Medzi tie najzaujímavejšie patrí napríklad stáž na Klinike Plastickej chirurgie, Univerzitná nemocnica Ružinov v Bratislave, kurz Estetickej chirurgie, Nemocnica Bulovka v Prahe, stáž a mikrochirurgický kurz na Klinike Plastickej chirurgie, Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne a stáž na klinike v talianskej Florencii.

  • Okrem oboru plastickej chirurgie získal mnoho certifikátov a licencí so špecializáciou pre aplikáciu kvalitných výplňových materiálov, transplantáciu vlasov a laserovú medicínu.

  • Do bohatej praxe MUDr. Gabriela Šlárka patrí úspešné absolvovanie mnohých stáží, kurzov, kongresov a workshopov. Medzi tie najzaujímavejšie patrí napríklad stáž na Klinike Plastickej chirurgie, Univerzitná nemocnica Ružinov v Bratislave, kurz Estetickej chirurgie, Nemocnica Bulovka v Prahe, stáž a mikrochirurgický kurz na Klinike Plastickej chirurgie, Fakultnej nemocnice pri sv. Anny v Brne a stáž na klinike v talianskej Florencii. Pri riešení komplikovaných rekonštrukčných a mikrochirurgických výkonoch spolupracuje s traumatologickou, ortopedickou, maxilofaciálnou a neurochirurgickou klinikou.

    Venuje sa pedagogickej činnosti, prednáša na kongresoch u nás aj v zahraničí a prispieva do špecializovaných médií.

    V rámci pravidelného sebavzdelávania sa pravidelne zúčastňuje mnohých tuzemských i zahraničných seminárov, workshopov a vedeckých kongresov z oblasti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie.