MUDr. Andrea Musilová

Vedúci lekár plastickej chirurgie

Vysoko skúsená lekárka s atestáciou zo všeobecnej a plastickej chirurgie. Je držiteľkou licencie Českej lekárskej komory v odbore plastická chirurgia rovnako ako Osvedčenie o špecializovanej spôsobilosti pre plastickú chirurgiu udeľovanú Ministerstvom zdravotníctva. Získala aj ocenenie Českou lekárskou komorou za celoživotné vzdelávanie.

  • Promovala na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej. Svoje praktické skúsenosti v plastickej chirurgii získavala na vyhlásených súkromných klinikách v Prahe a niekoľkoročným pôsobením na vo Fakultnej Nemocnici Bulovka na Klinice plastickej chirurgie, kde bola okrem zákrokov plastickej chirurgie odborníčkou aj na rekonštrukčné operácie, vrátane rekonštrukcie prsníka u žien s nádorovým ochorením, a pod.. Doteraz sa venuje rekonštrukčným operáciám hrudníka na Kardiochirugickej klinike Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny IKEM. V súčasnej dobe je tiež členom tímu na Klinike YES VISAGE, kde pôsobí ako plastický chirurg.

  • Ako jednej z prvých jej bol udelený certifikát na prenos tukového tkaniva s využitím kmeňových buniek a aplikáciu PRP plazmy. Okrem odboru plastickej chirurgie je tiež plne certifikovaná na aplikáciu kvalitných výplňových materiálov na báze kyseliny hyalurónovej a niťových a závesných liftingov rovnako tak je držiteľkou certifikátov na použitie rádiofrekvenčných a laserových metód v estetickej medicíne.

  • Do bohatej praxe MUDr. Andrey Musilovej patria aj početné zahraničné stáže, prax a workshopy. Medzi tie najzaujímavejšie patria stáže vo Francúzsku a Belgicku a odborné workshopy v Nemecku, Rakúsku, Turecku a Francúzsku. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných kongresov a seminárov v odbore plastickej a estetickej chirurgie.

Špecializácia