Mgr. Sandra Figalová

Výživová špecialistka

Skúsená špecialistka v odbore výživy a dietológie so širokou znalosťou odboru nutričnej terapie, psychológie a zdravotnej prevencie. Svojim klientom ponúka vypracovanie individuálneho komplexného programu na zmenu životného štýlu, chudnutie, nutričné anamnézy i analýzu zloženia tela a dlhodobú spoluprácu na ich cieľoch.

V súčasnej dobe pracuje ako výživový špecialista na Klinike YES VISAGE.

  • Vyštudovala odbor nutričný špecialista na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 2016 zakončila bakalárske štúdium štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce a v roku 2018 potom zakončila magisterské štúdium štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce.

  • Už v rámci stredoškolského štúdia sa venovala nutričnému odboru, publikovala a spolupracovala s rôznymi magazínmi. Jej prax zasahuje do všetkých smerov vrátane klinickej výživy a má skúsenosti z mnohých rôznorodých pracovísk. Už v rámci štúdia získala širokú prax najskôr v domove pre seniorov a neskôr v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe na klinickom oddelení so zameraním na dietológiu. V rámci štúdia potom napríklad absolvovala prax v odbore dietológie v Lázních Poděbrady či vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe.

    Po ukončení štúdia sa začala aktívne venovať nutričnej terapii v súkromnej sfére a stala sa súčasťou niekoľkých významných projektov.

    Veľmi často sa venuje aj publikačnej činnosti. Vďaka svojim cenným skúsenostiam je oslovovaná aj redaktormi časopisov, ženských webov, ale rovnako tak špecializovanými webmi zaoberajúcimi sa chudnutím, zdravou výživou či športom. Ako nutričná špecialistka a garant výživy sa podieľa na projektoch Urbanlife.cz či Chytrýjídelníček.cz. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov so zameraním na výživu a prevenciu a aktívne sa podieľa na príprave workshopov a prednášok pre firmy aj jednotlivcov.