doc. MUDr. Peter Baláž, Ph.D., FEBS, MHA

Špecialista cievnej a transplantačnej chirurgie

Oceňovaný a uznávaný špecialista cievnej a transplantačnej chirurgie s bohatou praxou u nás aj v zahraničí. Je členom medzinárodnej spoločnosti European Society for Vascular Surgery (ESVS),kde je od roku 2014 zástupcom pre Českú republiku, ďalej European society of organ transplantation (ESOT),ale aj v Českej spoločnosti kardiovaskulárnej chirurgie ČLS JEP,kde je vedúci pracovnej skupiny pre hybridné výkony a člen Českej spoločnosti pre cievne hemodialyzačné prístupy, kde je členom revíznej komisie.

  • Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Slovensku, kde ďalej pokračoval doktorandským štúdiom na UVL. Do jeho postgraduálneho štúdia potom patrí atestácia z chirurgie I. stupňa vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe a atestácia v obore cievnej chirurgie v IKEM v Prahe. Vo Viedni v Rakúsku potom spravil skúšky z transplantačnej chirurgie Fellow of European Board of Surgery (FEBS).V sebavzdelávaní ďalej pokračuje úrovňou Master of Health Administration (MHA). Je držiteľom certifikácií pre liečbu a využitie moderných techník na odstránenie kŕčových žíl, sklerotizáciu žiliek- metličiek a rektikulárnych žíl.

  • MUDr. Baláž za svoju profesnú kariéru získal taktiež mnoho ocenení. Je napríklad víťazom ceny „Discovery Award 2012“ za najlepší vedecký projekt mladých vedcov do 40 rokov, ocenenie za najlepšiu vedeckú prácu v cievnej chirurgii v roku 2013 (ČSKVCH)či cena za najlepšiu knižnú publikáciu v roku 2008(GRADA).

  • Pôsobil na Chirurgickom oddelení NsP v Gelnici na Slovensku, potom jako cievny a transplantačný chirurg a zástupca vedúceho cievnej chirurgie na Klinike transplantačnej a cievnej chirurgie v IKEM v Prahe. Pôsobí ako odborný asistent na Chirurgickej klinike III. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej, Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe a ako Senior clinical fellow na Transplantation department-Renal unit v nemocnici St.Guy´s and Thomas Hospital v Londýne vo Veľkej Británii. Na Klinike estetickej medicíny a plastickej chirurgie YES VISAGE pôsobí ako cievny chirurg a využíva svoje skúsenosti pri liečbe a odstránení kŕčových žíl modernými metódami.
    K jeho bohatej praxi patria tiež zahraničné stáže a praxe. Okrem súčasného pôsobenia v Londýne patrí medzi tie najzaujímavejšie odborná stáž vo francúzskom Bordeaux na Oddelení cievnej chirurgie v Hospital Tripode a na rovnakom oddelení v Akademiska Sjukhuset v Uppsala vo Švédsku. Ďalej tiež i oddelenie transplantačnej chirurgie v Leaueven v Belgicku.

    Veľmi intenzívne sa venuje vedeckým projektom z odboru cievnej chirurgie a transplantácie. Pedagogická činnosť zahŕňa pôsobenie na I. a III. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

    Za jeho prácami a projektmi stojí taktiež bohatá publikačná a editorská činnosť. Je autorom mnohých prednášok a článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch, je autorom a spoluautorom českých a zahraničných odborných publikácii.

Špecializácia