MUDr. Milan Junášek

Špecialista na estetickú dermatológiu

V oblasti estetickej medicíny sa ďalej špecializuje na prácu s modernými lasermi a produktmi využívanými v estetickej a korektívnej dermatológii (dermálne výplne, botox, mezoterapia, chemický peeling).

Pôsobil tiež na zahraničných stážach na špičkových klinikách ako Cukuba v Japonsku či Alëxanderhausklinik vo švajčiarskom Davose.

Je členom Českej lekárskej komory – Českej spoločnosti korektívnej dermatológie, Českej dermatovenerologickej spoločnosti – Českej spoločnosti J.E. Purkyně a Českej spoločnosti laserovej a estetickej chirurgie.

  • Štúdium 3. Lekárske Fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a 2 atestácie v odbore Dermatovenerológia.

  • Počas svojej praxe získal najrôznejšie odborné certifikácie na aplikáciu materiálov estetickej a korektívnej dermatológie a prácu s lasermi.

  • Prešiel bohatou odbornou praxou, medzi ktorými patrí aj Chirurgické odd. NsP Praha, I. Dermatovenerologická klinika Všeobecnej Fakultnej Nemocnice Praha, ďalej fungoval zároveň ako ambulantný špecialista v Sanatóriu prof. Novotného v Prahe.

Špecializácia