MUDr. Jiří Borský, Ph.D.

Plastický chirurg

Skúsený a uznávaný plastický chirurg s dlhoročnou českou i zahraničnou praxou. Venuje sa celému spektru plastických a estetických operácií a na svojom konte má stovky úspešne vykonaných operácií od plastiky viečok, nosa, uší až po výkony ako je plastika pŕs či liposukcia. Ako skúsený chirurg sa venuje aj detským pacientom a je vyhľadávaný chirurg na nápravu tvárových rázštepov.

Je členom Českej lekárskej komory, Českej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně ČLS JEP, Spoločnosti plastickej chirurgie pri ČLS JEP, členom spoločnosti estetickej chirurgie pri ČLSJEP a Člen Českej spoločnosti chirurgie ruky ČLS JEP. Z medzinárodných spoločností potom členom Medzinárodnej spoločnosti pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú medicínu IPRAS (International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Society) a Medzinárodnej spoločnosti pre plastickú a estetickú chirurgiu ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery).

  • Je absolventom Fakulty všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe, kde získal atestáciu z chirurgie I. a II. stupňa a potom v odbore plastická chirurgia.

  • Svoju bohatú chirurgickú prax po štúdiách získal v pražských zdravotných zariadeniach. Potom pôsobil ako zástupca primára v chirurgickej nemocnici OÚNZ Chomutov, neskôr ako starší sekundárny lekár a plastický chirurg na klinike popálenín vo Fakultnej nemocnici Kráľovskej Vinohrady a v Nemocnici Na Františku a ako plastický chirurg Kliniky plastickej chirurgie Fakultnej Nemocnice Kráľovskej Vinohrady. Zároveň pôsobil v prestížnych súkromných pražských klinikách estetickej plastickej chirurgie. V súčasnosti pôsobí v rámci operácie detských vývojových chýb vo Fakultnej nemocnici Motol a Fakultnej Thomayerovej nemocnici na Klinike detskej traumatológie. V privátnom sektore teraz pôsobí na Klinike estetickej medicíny a plastickej chirurgie YES VISAGE.

    Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných kongresov a seminárov v odbore plastickej a estetickej chirurgie a je autorom či spoluautorom mnohých odborných článkov a publikácií.