MUDr. Jan Mráz

Plastický chirurg

Skúsený lekár so špecializáciou v estetickej, plastickej, rekonštrukčnej chirurgii a chirurgii ruky. Vo svojej práci sa snaží postupovať vždy odborne a svedomito, podľa najnovších dostupných vedeckých informácií a holistickým prístupom. Druhou zásadou je jeho odborný, pritom priateľský a ústretový prístup k pacientom.

  • Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, jeho diplomová práca bola zameraná na transplantáciu tuku a kmeňových buniek. V rokoch 2015–2020 sa venoval špecializačnému štúdiu v odbore plastickej chirurgie, ktoré ukončil skúškou a prácou zameranou na mikrochirurgiu. Od roku 2017 pokračuje v doktorandskom štúdiu Ph.D. prácou špecializovanou na mikrochirurgický prenos voľných lalokov na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave.

  • Prvé praktické skúsenosti získal v Zemskej nemocnici Tomáša Baťu na oddelení zobrazovacích metód. Vo Fakultnej nemocnici SP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici pôsobil v odboroch estetickej a rekonštrukčnej chirurgie a chirurgie ruky. Na mnohých významných súkromných klinikách v Banskej Bystrici a Bratislave sa venoval ako estetickej a plastickej chirurgii, tak aplikácii výplňových materiálov, neuromodulátorov či liftingových nití.

    Do bohatej praxe MUDr. Jana Mráza patria aj početné zahraničné stáže, prax a workshopy. Medzi tie najzaujímavejšie patria stáže v Thajsku či Mexiku. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných kongresov a seminárov v odbore plastickej a estetickej chirurgie.

    Je členom týchto spoločností: Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie, Slovenská spoločnosť chirurgie ruky, Slovenská lekárska spoločnosť, Sekcia mladých chirurgov SLS.

MUDr. Mráz, YES VISAGE

Špecializácia